preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Filipović" Račinovci

Login
Kreativni laboratoriji

Slikovni rezultat za europska unija zajedno do fondova eu

e-Dnevnik

 

Upis u srednju školu

Knjižnica
Katalog knjižnice OŠ "Ivan Filipović" Račinovci

Popis lektire OŠ "Ivan Filipović" Račinovci

 

 

Kalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Za natječaj od 05.02.2021. učitelj matematike
Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Ivan Filipović“ Račinovci (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a vezano uz raspisani natječaj za učitelja matematike (M/Ž), od dana 05.02.2021., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje
 
SARŽAJ I NAČIN TESTIRANJA,  TE PRAVNE I DRUGE IZVORE
ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
 
I. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno vrednovanja (testiranja)
 
Usmeno testiranje održati će se u ponedjeljak 22. veljače 2021. godine s početkom u 12:30 sati na adresi OŠ „Ivan Filipović“ Račinovci, Ante Starčevića 1, 32258 Račinovci u učionici škole.
  
Kandidati sami snose troškove dolaska na usmenu procjenu odnosno vrednovanje.
Usmeno testiranje će povoditi uz pridržavanje epidemioloških mjera socijalne distance od 1,5m udaljenosti i obvezno nošenje zaštitne maske.
 
II. Pravila i način procjene odnosno vrednovanja kandidata (testiranja)
 
Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Ivan Filipović“ Račinovci, obavit će se procjena odnosno vrednovanje kandidata za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će pozvati na procjenu odnosno usmeno ispitivanje putem web stranice škole http://os-ifilipovic-racinovci.skole.hr/natjecaji. Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo predočavanje iste radi utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete  natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.
Procjena odnosno vrednovanje sastoji se od usmene provjere znanja.
 
Usmena procjena odnosno vrednovanje kandidata
 
Usmena  procjena odnosno vrednovanje kandidata obavit će se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.
Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.
 
  Za vrijeme usmenog ispitivanja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima.    
 
Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.
Nakon obavljene usmene procjene Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio usmenoj procjeni odnosno vrednovanju. 
 
III. Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja
 
Nakon utvrđivanja rezultata usmene procjene Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan dostavlja ravnatelju. Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata prema ukupnom broju bodova, odnosno svih kandidata koji imaju tri najbolje bodovana rezultata, a prije odluke poziva kandidata ili kandidate na razgovor.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika.
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:
 
OPĆI DIO:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17, 68/18, 98/19, 64/20), 
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
2. Statut OŠ „Ivan Filipović“ Račinovci (http://os-ifilipovic-racinovci.skole.hr/skola/dokumenti_kole)
3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20) 
4. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 124/09. i 73/10.) (http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/pravilnik-o-broju-ucenika-u-redovitom-i-kombiniranom-razrednom-odjelu-i-odgojno-obrazovnoj)
5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) (http://www.propisi.hr/print.php?id=7237)
 
POSEBNI DIO 
1. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/19.).
2. Nastavni plan i program za osnovnu školu (Narodne novine br. 102/2006.)- nastavni predmet – matematika – 5, 6, 7, 8.r.
 
POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA
preskoči na navigaciju